Prawo rodzinne

W Crimmins Howard wiemy, że rozpad jakiegokolwiek związku może być druzgocącym doświadczeniem i stanowić źródło niepokoju i stresu dla wszystkich zaangażowanych osób. Wiemy również, że ponieważ nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i dobre samopoczucie twojej rodziny, wszelkie zakłócenia mogą być traumatycznym doświadczeniem. Nasz zespół prawników ekspertów zajmujących się prawem rodzinnym sympatyzuje z każdym, kto znajdzie się w takiej sytuacji, dlatego oferujemy pozytywne rozwiązania orazgwarantujemy dyskrecję i delikatne podejście do każdej sprawy.

Zapewniamy pełny pakiet usług z zakresu prawa rodzinnego. Chociaż poniższa lista nie jest wyczerpująca, nasz zespół ekspertów-prawników zajmujących się prawem rodzinnym zapewnia porady i wsparcie osobom w tak trudnych sprawach, jak:

 • Rozwód / separacja
 • Alimenty
 • Opieka, kuratela i spotkania
 • Adopcja
 • Umowy o wspólnym zamieszkaniu
 • Mediacja
 • Umowy o partnerstwie i konkubinacie
 • Przemoc domowa
 • Uznawanie zagranicznych rozwodów i zagranicznych małżeństw

Separacja / Rozwód

Kiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa, na początku wiele par rozchodzi się i mieszka osobno. Jednakże, duża większość tych osób podejmuje kroki w kierunku prawnego uregulowania kwestiiich dotyczących i decydują się na jedno z poniższych rozwiązań:

1. Umowa o separacji – jest to prawnie wiążąca umowa określająca prawa i obowiązki każdego małżonka względem drugiego. Warunki umowy są osiągane w drodze mediacji lub negocjacji przypomocy prawników. Umowa dotyczy szeregu ważnych kwestii, od wypłaty alimentów, po opiekę nad dziećmi i ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi i spotkań z nimi. Dokument jest przekazany do sądu w celu zapewnienia dalszej ochrony. Jeżeli oboje małżonkowie chcą wrócić do siebie, umowa o separacji może zostać rozwiązana

2. Separacja sądowa – jeżeli żadna ze stron nie może zgodzić się na warunki umowy separacyjnej, jedna z tych osób lub obydwie mogą wystąpić do sądu o separację sądową. Jeżeli Sąd uzna, że związek małżeński nie istnieje, może zasądzić prawnie wiążącą separację. Sąd może również podejmować decyzje w sprawie opieki nad dziećmi i spotkań z nimi, wypłaty alimentów, przeniesienia własności, zakończenia prawa spadkowego itp., Jeżeli oboje małżonkowie chcą wrócić do siebie, separacja sądowa może zostać odwołana, jeżeli Sąd będzie przekonany, że para się pogodziła.

3. Rozwód – po spełnieniu szeregu warunków sądy mogą udzielić rozwodu. W przeciwieństwie do separacji sądowej, dekret rozwodowy nie tylko rozwiązuje małżeństwo, ale pozwala obojgu małżonkom na zawarcie powtórnego związku małżeńskiego. W celu ułatwienia rozwodu, sądy mogą podejmować decyzje dotyczące opieki nad dziećmi i spotkań z nimi, płatności alimentów, przeniesienia własności itp. Po przyznaniu rozwodu nie można go cofnąć.

Jeśli stoisz przed trudną decyzją dotyczącą separacji lub rozwodu, nasz zespół prawników-ekspertów do spraw prawa rodzinnego jest tutaj, aby udzielić praktycznej i zrozumiałej porady na temat wszystkich aspektów związanych z separacją lub rozwodem.

Alimenty

Rodzice są prawnie odpowiedzialni za wsparcie finansowe swoich dzieci do 18 roku życia (lub 23 lat, jeśli kształcą się w pełnym wymiarze godzin). Nie ma limitu wieku dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową lub fizyczną, która uniemożliwia im pełne utrzymanie się. Alimenty to słowo używane do opisania tego wsparcia.

Ustalenia dotyczące alimentów są często uzgadniane nieformalnie przez rodziców dziecka lub dzieci. W przypadku braku porozumienia wniosek o alimenty można złożyć w sądzie. Sąd może następnie wydać nakaz alimentacyjny.

Umowa alimentacyjna lub Nakaz mogą ulec zmianie, jeśli zmieni się sytuacja finansowa jednego z rodziców. Zdarza się to często, w trakcie długiego okresualimentacyjnego. Z tego powodu ważne jest zaangażowanie ekspertów w dziedzinie prawa rodzinnego. My się tym zajmujemy.

Nasz zespół ekspertów-prawników zajmujących się prawem rodzinnym udzieli Ci rady w zakresie obowiązków i uprawnień związanych z alimentami, a także będziemy reprezentować Cię w sądzie, jeśli będzie taka potrzeba.

Przemoc domowa

Przemoc domowa jest prawdopodobnie jednym z najbardziej przerażających przestępstw i generalnie wiąże się z pewną formą przymusu lub groźby, której celem jest sprawowanie władzy i kontroli nad partnerem w intymnej relacji. Może przybierać różne formy, od przemocy fizycznej i seksualnej po słowną przemoc psychiczną lub groźby. Może być również bardziej subtelna, przyjmując formę kontroli finansowej i tworzenia zależności lub kontroli poczynań danej osoby.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej i jesteś w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń na Policję pod numer 999 lub 112 już teraz. Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci ochronę.

Nasz zespół prawników-ekspertów zajmujących się prawem rodzinnym pomoże Ci w korzystaniu z systemu prawnego w celu uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. Sąd może wydawać różne postanowienia, aby zapobiec tego rodzaju nadużyciom, w tym między innymi:

 • nakaz ochrony mający na celu zaprzestanie stosowania przemocy lub gróźb;
 • nakaz bezpieczeństwa mający na celu zapobieganie przemocy lub groźbom ze strony sprawcy oraz zakazać obserwowanie Cię lub nękanie Cię w domu; i
 • zakaz zbliżania się do osoby mający na celu zmuszenie sprawcy do opuszczenia domu i ograniczenie mu możliwości ponownego wejścia do domu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz porady i wsparcia w zakresie prawa rodzinnego i chcesz dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów do prawa rodzinnego pod numerem 061 361088 lub pocztą elektroniczną na adres info@crimminshoward.ie.

Masz pytanie?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Specjalizujemy się w Roszczeniach za uszczerbek na zdrowiu*Spory sądowe

*W sprawach spornych, prawnik nie może naliczać honorarium albo innych opłat i kosztów, jako procentu od zasądzonego odszkodowania lub kwoty ugody. Wyłączenie odpowiedzialności/ Zasady korzystania ze strony internetowej.