Aktualności - BŁĘDNA DIAGNOZA LEKARSKA.

December 11, 2019 | Crimmins Howard

BŁĘDNA DIAGNOZA LEKARSKA.


Badanie przeprowadzone przezBMJ Quality & Safety (BMJ Jakość & Bezpieczeństwo) wykazało, że odsetekbłędnych diagnoz postawionych przez lekarzy u pacjentów ambulatoryjnych jest conajmniej tak wysoki, jak 1 na 20 takich pacjentów. Pacjenci ambulatoryjni topacjenci objęci opieką przez szpital bez przyjmowania na pobyt szpitalny.

Informacje są dostarczane wwyniku badań przeprowadzonych przez doktora Hardeep Singha i medyczny pracowniknaukowy Michaela E. DeBakey VA Medical Center w Teksasie, który jest profesoremnadzwyczajnym w Paylor College and Medicine Safety. Doktor Singh oparł swojeustalenia na danych uzyskanych po wcześniejszym przeprowadzeniu wielu badań.Pomogło mu to w analizie ilości błędnych diagnoz lekarskich w przypadkachambulatoryjnych. Badania przeprowadzone przez doktora Singha wykazałynieprawidłową diagnozę u pacjentów z rakiem płuc i jelita grubego, a także wpodstawowej opiece zdrowotnej. Błędną diagnozę definiuje się, gdy pacjentwykazuje wyraźne objawy, które nie zostały odpowiednio zidentyfikowane lubwobec których nie zalecono właściwego leczenie. Doktor Singh powiedział: „dobłędnej diagnozy dochodzi wtedy, gdy istniała zdecydowanie niewykorzystanaszansa na postawienie w odpowiednim czasie prawidłowej diagnozy na podstawieinformacji dostępnych w danym czasie”.

Jeśli potrzebujesz poradyprawnej lub pomocy w zakresie opieki zapewnionej przez specjalistę/ lekarza lublokalny szpital, nie wahaj się skontaktować z Gearoid Howard z kancelariiCrimmins Howard Solicitors, który udzieli ci porady / pomocy.

Masz pytanie?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Specjalizujemy się w Roszczeniach za uszczerbek na zdrowiu*Spory sądowe

*W sprawach spornych, prawnik nie może naliczać honorarium albo innych opłat i kosztów, jako procentu od zasądzonego odszkodowania lub kwoty ugody. Wyłączenie odpowiedzialności/ Zasady korzystania ze strony internetowej.