Roszczenia z tytułu wypadku i obrażeń dziecka

Dzieci nieustannie będą ulegały wypadkom – jest to związane z procesem dorastania. U dzieci często dochodzi do upadków, zderzeń i zadrapań. Na szczęście zwykle podnoszą się i traktują to, jak coś normalnego. Czasami jednak wypadki te powodują poważniejsze obrażenia i chociaż wszystkie wypadki mogą być przerażające, wypadki z udziałem dzieci mogą być szczególnie wstrząsające.

Ze względu na wiek i etap rozwojowy wypadki z udziałem dzieci mogą często mieć konsekwencje na całe życie – zarówno pod względem objawów fizycznych, jak i psychicznych. Wniesienie roszczenia odszkodowawczego leży w ich najlepszym interesie i może pomóc zabezpieczyć ich finansową przyszłość lub wesprzeć koszty leczenia lub rehabilitacji, których mogą potrzebować.

W Crimmins Howard rozumiemy, że postępowanie z dziećmi wymaga dodatkowego poziomu wiedzy i wrażliwości. Na szczęście nasz zespół prawników ekspertów zajmujących się wypadkami, w których udział biorą dzieci, jest do Twojej dyspozycji. Uważnie wysłuchamy Twojej historii i zrobimy wszystko, aby Twoje dziecko i Twoja rodzina otrzymali należne odszkodowanie.

„Najbliższy krewny”

Z doświadczenia wiemy, że rodzice i opiekunowie często nie są pewni, czy mogą wnieść roszczenie odszkodowawcze w imieniu swojego dziecka.

Ponieważ osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18 lat nie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych we własnym imieniu, prawo zezwala rodzicom, opiekunom lub innym członkom rodziny na wniesienie roszczenia odszkodowawczego w imieniu dziecka. Osoba, która wnosi roszczenie w imieniu dziecka to „Najbliższy krewny”. Jeśli masz pytania dotyczące wniesienia roszczenia odszkodowawczego w imieniu swojego dziecka, zadzwoń do naszego zespołu ekspertów ds. wypadków z udziałem dzieci.

Limity czasowe

Większość roszczeń odszkodowawczych musi zostać zgłoszona w okresie dwóch lat od daty odniesienia obrażeń. Roszczenia dotyczące wypadków z udziałem dzieci są jednak inne. Zegar zaczyna tykać, po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

W związku z tym dzieci mogą w dowolnym momencie do 20. roku życia wnosić roszczenia z powodu wypadków, które miały miejsce przed ukończeniem 18 roku życia. Przed ukończeniem 18 roku życia, roszczenie odszkodowawcze w imieniu dzieci mogą składać rodzice.

Rodzaje obrażeń ciała
Mamy doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń odszkodowawczych za następujące wypadki:

 • Wypadki w żłobku, przedszkolu lub szkole.
 • Wypadki podczas wycieczek szkolnych lub wyjazdów.
 • Wypadki na publicznych lub prywatnych placach zabaw.
 • Wypadki drogowe.
 • Upadki, poślizgnięciaipotknięcia.
 • Wypadki na wesołych miasteczkach.
 • Wypadki przy pracy (np. podczas nabywania doświadczenia zawodowego).
 • Wypadki rowerowe.
 • Przypadki zaniedbania i wykorzystywania dzieci.
 • Reklamacje wadliwych produktów.
 • Ataki zwierząt.
 • Wypadki rolnicze.
 • Zaniedbania medyczne lub kliniczne.
 • Wypadki śmiertelne.

Proces zgłaszania roszczenia

W celu ochrony dzieci, które uległy wypadkom i uzyskiwania roszczeń odszkodowawczych, zostały stworzone specjalne uregulowania i procedury zapewniające, że odszkodowanie będzie rzetelnym odzwierciedleniem ich urazów i potrzeb. Jeśli Twoje dziecko doznało urazu i zdecydujesz się wnieść w jego imieniu roszczenie odszkodowawcze, skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków z udziałem dzieci, który zna całą procedurę.

Crimmins Howard jest tą kancelarią. Zajmiemy się każdym aspektem roszczenia – od gromadzenia dowodów i przesłuchiwania świadków po negocjowanie ugody i reprezentowanie interesów dziecka w sądzie. Nasze bogate doświadczenie w prowadzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków z udziałem dzieci oraz doskonałe relacje z innymi prawnikami i firmami ubezpieczeniowymi zapewnią uzyskanie jak najlepszego odszkodowania dla Twojego dziecka.

Nasz 5-etapowy przewodnik przy zgłaszaniu roszczenia o odszkodowanie za wypadek z udziałem dziecka

Krok pierwszy – Porozmawiaj z nami

Jeśli Twoje dziecko doznało urazu, nie z własnej winy, uzyskanie porady profesjonalnego i doświadczonego prawnika leży w waszym najlepszym interesie. Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z naszym doświadczonym zespołem prawników ds. wypadków z udziałem dzieci. Udzielimy praktycznych porad prawnych, dzięki czemu uzyskasz niezbędne informacje, a całe doświadczenie będzie nieskomplikowane.

Krok drugi – raport medyczny

Wszelkie roszczenia dotyczące obrażeń ciała będą wymagały uzyskania raportu medycznego od lekarza rodzinnego dziecka lub lekarza, który leczył prowadził leczenie po wypadku. Raport medyczny potwierdza, że doszło do urazu i że jest on zgodny z wypadkiem. Zlecimy przygotowanie takiego raportu medycznego.

Krok trzeci – Komisja ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Większość roszczeń z tytułu obrażeń ciała należy najpierw zgłosić do Komisji ds. Uszczerbku na Zdrowiu (PIAB). Po złożeniu wniosku, PIAB skontaktuje się z osobą, przeciwko której wnosicie o roszczenie odszkodowawcze w celu rozstrzygnięcia sprawy. Crimmins Howard może pomóc uczynić ten krok łatwym i bezstresowym. Uzupełnimy i wyślemy wniosek w imieniu Twojego dziecka i będziemy przez cały czas reprezentować jego interesy.

Krok czwarty – rozprawa sądowa

Jest to krok szczególny. Wszelkie ugody lub orzeczenia Komisji ds. Uszczerbku na Zdrowiu muszą zostać zatwierdzone przez sąd. Sędzia dokona przeglądu raportu medycznego i zadecyduje, czy kwota ugodowa lub wycena odszkodowania jest wystarczająca i leży w najlepszym interesie dziecka.

Jeśli sąd zatwierdzi wycenę, a ty, jako najbliższy krewny, będziesz z niej zadowolony, wydane zostanie polecenie zapłaty, a pieniądze zostaną przekazane Twojemu dziecku po ukończeniu 18 roku życia. Jeśli sąd nie zatwierdzi wyceny lub jeśli nie będziesz zadowolony z wyceny, może zostać wszczęte postępowanie sądowe, w imieniu dziecka.

Krok piąty – postępowanie sądowe

Jeśli osoba, przeciwko której wszczęto roszczenie, odmawia rozpatrzenia roszczenia przez Komisję ds. Uszczerbku na Zdrowiu, Komisja nie dokona wyceny roszczenia. Jeśli sąd uzna wycenę za zbyt niską lub jeśli, jako najbliższy krewny, nie jesteś zadowolony z wyceny możesz wszcząć postępowanie sądowe. Ta perspektywa często wydaje się zniechęcająca i nie do pokonania, ale zapewniamy, że tak nie jest.

Rozumiemy, że decyzja o wszczęciu postępowania sądowego może być dość przerażająca, ale jesteśmy po to żeby Ci pomóc. Będziemy Cię reprezentować i prowadzimy przez cały proces – na każdym jego etapie. Wyjaśnimy ryzyko i korzyści oraz będziemy walczyć o sprawiedliwy i jak najkorzystniejszy wynik dla twojego dziecka.

  Skontaktuj się z nami.

  W większości w Crimmins Howard sami jesteśmy rodzicami i dlatego rozumiemy, jakiego stresu doznają osoby, których dzieci doznały obrażeń w wypadkach. Dziąki Crimmins Howard możesz być pewien, że mamy wiedzę, doświadczenie i jesteśmy zmotywowani, aby zapewnić, że Twoje dziecko otrzyma należne mu odszkodowanie.

  Tak więc, jeśli Twoje dziecko brało udział w wypadku i chcesz wystąpić z roszczeniem w jego imieniu, zadzwoń do naszego przyjaznego zespołu prawnego i ekspertów ds. wypadków z udziałem dzieci i umów się na bezpłatną konsultację bez zobowiązań.

  Masz pytanie?

  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Specjalizujemy się w Roszczeniach za uszczerbek na zdrowiu*Spory sądowe

  *W sprawach spornych, prawnik nie może naliczać honorarium albo innych opłat i kosztów, jako procentu od zasądzonego odszkodowania lub kwoty ugody. Wyłączenie odpowiedzialności/ Zasady korzystania ze strony internetowej.