Aktualności - Błędnadiagnoza raka

December 11, 2019 | Crimmins Howard

Błędnadiagnoza raka


Błędna diagnoza rakawystępuje, gdy u pacjenta, który nie ma raka, zdiagnozowano raka i niepotrzebnieotrzymuje leczenie. Błędna diagnoza występuje również w sytuacji, gdy pacjent,który ma dolegliwości i objawy kliniczne raka, nie zostanie zdiagnozowany naczas, a konieczne leczenie jest opóźnione.

Jeżeli wystąpiło opóźnienie wpostawieniu diagnozy raka, może to spowodować, że pacjent będzie miał mniejdostępnych opcji leczenia. W wielu przypadkach opóźnienie będzie miałoszkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie pacjenta, a także niekorzystnie wpłyniena jego rodzinę. W przypadku opóźnienia w zdiagnozowaniu raka pacjent możeutracić możliwość dobrego powrotu do zdrowia z powodu tego opóźnienia. Może tooznaczać, że szanse na pomyślne zakończenie leczenia zostały znaczniezmniejszone. Ponadto pacjent, u którego opóźniono rozpoznanie raka, może częstowymagać bardziej agresywnego leczenia z powodu opóźnienia w prawidłowymzdiagnozowaniu raka. Może to skutkować zabiegiem chirurgicznym, który w innymprzypadku nie byłby konieczny, i może zostać poddawany radioterapii ichemioterapii, które w przeciwnym razie mogłyby mieć mniejszą intensywność,krótszy czas trwania lub wcale nie byłyby wymagane.

Zgłaszanie przypadków błędnejdiagnozy raka różni się całkowicie od roszczeń rozpatrywanych przez Komisję ds.Uszczerbku na Zdrowiu. Komisja ds. Uszczerbku na Zdrowiu nie dokonuje przegląduroszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, dlatego też roszczenia te należy wnieśćdo Sądu, jeśli nie uda się zakończyć sprawy ugodą.

Jeśli uważasz, że padłeśofiarą błędnej diagnozy lub nieprawidłowego zdiagnozowania, skontaktuj się zGearoid Howard z kancelarii Crimmins Howard Solicitors, który z przyjemnościąudzieli odpowiedzi na twoje pytania.Bottomof Form 

Masz pytanie?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Specjalizujemy się w Roszczeniach za uszczerbek na zdrowiu*Spory sądowe

*W sprawach spornych, prawnik nie może naliczać honorarium albo innych opłat i kosztów, jako procentu od zasądzonego odszkodowania lub kwoty ugody. Wyłączenie odpowiedzialności/ Zasady korzystania ze strony internetowej.