Aktualności - Czy muszę sporządzić Testament?

December 11, 2019 | Crimmins Howard

Czy muszę sporządzić Testament?


Chociaż sporządzenietestamentu jest bardzo ważne, większość osób odkłada to zadanie na później.Należy pamiętać, że nigdy nie jest z wcześnie, aby sporządzić testament.Chociaż perspektywa sporządzenia testamentu może wydawać się zniechęcająca,doświadczony prawnik będzie w stanie Ci pomóc i sprawi, że cały proces będzieprosty i zrozumiały. Przy sporządzaniu testamentu należy wziąć pod uwagę szeregkwestii:

Ważne jest sporządzenie listyposiadanych aktywów, rachunków bankowych prowadzonych na swoje nazwisko orazpolis ubezpieczenia na życie, które mogą wypłacić kwotę ryczałtową w przypadkuTwojej śmierci. Przy sporządzaniu Testamentu pomocne jest posiadaniewyczerpującej listy wszystkich aktywów, które posiadasz i które chceszpozostawić swoim bliskim.

Sporządzając Testament,rozsądne jest wyznaczenie co najmniej dwóch wykonawców, którzy spełnią Twojeżyczenia zawarte w Testamencie. Egzekutor nie musi mieć żadnych szczególnychkwalifikacji ani posiadać wiedzy specjalistycznej. Najczęściej wykonawcą jestczłonek rodziny lub bliski przyjaciel. Wymagane jest wyznaczenie chociażjednego wykonawcy, ale zawsze najlepiej jest wyznaczyć dwóch.

Jeśli masz dzieci poniżej 18roku życia, ważne jest, aby wyznaczyć opiekunów do opieki nad dziećmi nawypadek zaistnienia sytuacji, kiedy w momencie Twojej śmierci, twój małżonekzmarł przed tobą, a twoje dzieci są w wieku poniżej 18 lat. Rozsądne jestpowołanie dwóch opiekunów, jeśli jest to możliwe. Najlepiej jest przeprowadzićrozmowę z osobami, które zamierzasz wyznaczyć na opiekunów, aby upewnić się, żesą świadome tego, jakie będą ich obowiązki i zgadzają się zaopiekować dziećmi wprzypadku śmierci twojej i małżonka. Opiekun zwykle opiekuje się dziećmi doukończenia 18 roku życia lub dłużej, jeśli kontynuują naukę w pełnym wymiarzegodzin. Oprócz wyznaczenia opiekunów w testamencie, w których masz dzieciponiżej 18 roku życia, ważne jest również powołanie Powierników Testamentu.Zadaniem powierników jest dbanie o aktywa, które są wręczane dzieciom poniżej18 roku życia, dopóki nie osiągną pełnoletności. Jeśli dzieci nie mająukończonych 18 lat, naturalne jest powierzenie powiernikom zarządzania sprawamifinansowymi dzieci. Można to zawrzeć w postanowieniach Testamentu.

Po sporządzeniu Testamentunależy przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Wykonawcy Testamentu, osobywyznaczone do realizacji Twojej woli muszą wiedzieć gdzie on się znajduje.Zazwyczaj Testament przechowywany jest w kancelarii prawnej lub banku. Możeszuzyskać jego kopie. Przed Twoją śmiercią nikt inny nie jest uprawniony dowglądu w Testament, ani do zapoznania się z zawartymi w nim postanowieniami.  Należy pamiętać, że w każdej chwili możeszzmienić swoja ostatnią wolę.

Jeśli potrzebujesz porady lubpomocy w przygotowaniu Testamentu, skontaktuj się z Risteard Crimmins zkancelarii Crimmins Howard Solicitors, który chętnie udzieli ci wskazówek.

Masz pytanie?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Specjalizujemy się w Roszczeniach za uszczerbek na zdrowiu*Spory sądowe

*W sprawach spornych, prawnik nie może naliczać honorarium albo innych opłat i kosztów, jako procentu od zasądzonego odszkodowania lub kwoty ugody. Wyłączenie odpowiedzialności/ Zasady korzystania ze strony internetowej.