Gearoid Howard

Gearoid Howard praktykuje głównie w obszarze *roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód osobowych. Posiada szerokie grono klientów, poczynając od osób prywatnych, a kończąc na dużych przedsiębiorstwach korporacyjnych. Zdobył obszerną wiedzę, regularnie występując przed Sądem Najwyższym, Sądem Okręgowym i od czasu do czasu przed Sądem Rejonowym.

W zakresie postępowań cywilnych Gearoid reprezentuje głównie Powodów w *sprawach o odszkodowanie z tytułu szkód osobowych. Takie sprawy obejmują wypadki drogowe, wypadki przy pracy, wypadki w miejscach publicznych, błędy medyczne, śmierć wskutek zaniedbań oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu. Gearoid zajmuje się sprawami o wysokiej wartości odszkodowań.

Gearoid jest byłym prezesem Clare Law Association i byłym Przewodniczącym Ennis Triathlon Club.

Gearoid z przyjemnością udziela pomocy i porad klientom w razie potrzeby i jest dostępny na konsultacje po wcześniejszym umówieniu się.

    Masz pytanie?

    Thank you! Your submission has been received!
    Oops! Something went wrong while submitting the form.

    Specjalizujemy się w Roszczeniach za uszczerbek na zdrowiu*Spory sądowe

    *W sprawach spornych, prawnik nie może naliczać honorarium albo innych opłat i kosztów, jako procentu od zasądzonego odszkodowania lub kwoty ugody. Wyłączenie odpowiedzialności/ Zasady korzystania ze strony internetowej.